Testy pro zprostředkovatele úvěrů podle skupiny odbornosti

 
 

Testy pro zprostředkovatele pojištění podle skupiny odbornosti

Více o zkouškách ČNB

Odborné zkoušky pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů

Akreditovaná osoba provádí zkoušky dle Zákona č. 257/2016 Sb. na základě souboru zkouškových otázek, který připraví Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí. Jsou stanoveny následující skupiny odbornosti:

  • poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,
  • poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru,
  • poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení,

Více informací o zkouškách pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů dle zákona o spotřebitelském úvěru naleznete v sekci Dohled a regulace na webu ČNB.

Odborné zkoušky pro pojišťovací makléře

Získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci pojištění se prokazuje osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Jsou stanoveny následující skupiny odbornosti:

  • distribuce životního pojištění,
  • distribuce pojištění motorových vozidel,
  • distribuce neživotního občanského pojištění,
  • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti,
  • distribuce pojištění velkých pojistných rizik a
  • distribuce zajištění.

Odbornou zkoušku provádní akreditovaná osobana na základě souboru zkouškových otázek, jejichž přípravu zajišťuje Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí. Více informací o zkouškách pro pojišťovací makléře podle zákona č. 170/2018 Sb. naleznete na webu ČNB.