Test pro získání skupiny odbornosti II. (poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru)

Tento test slouží poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů k otestování znalostí potřebných pro získání osvědčení o vykonání odborné zkoušky dle Zákona o spotřebitelském úvěru (Zákon č. 257/2016 Sb.) pro skupinu odbornosti II. (vázaný spotřebitelský úvěr).

Základní charakteristika testu:

 • počet klasických otázek: 32
 • počet případových studií: 2
 • časový limit: 90 minut
 • maximální počet bodů: 60
 • nutný počet bodů: 45 celkově, 12 za případové studie a 24 za ostatní otázky

Struktura otázek:

 • 24 otázek s jednou správnou odpovědí (každá otázka za 1 bod)
  • 3 otázky z oblasti a) odborné minimum o finančním trhu
  • 3 otázky z oblasti b) struktura, subjekty a fungování trhu
  • 3 otázky z oblasti c) regulace trhu
  • 9 otázek z oblasti d) úvěrování a produkty
  • 3 otázky z oblasti e) doplňkové služby
  • 3 otázky z oblasti f) zásady procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele
 • 8 otázek s více správnými odpověďmi (každá otázka za 2 body)
  • 1 otázka z oblasti a) odborné minimum o finančním trhu
  • 1 otázka z oblasti b) struktura, subjekty a fungování trhu
  • 1 otázka z oblasti c) regulace trhu
  • 3 otázky z oblasti d) úvěrování a produkty
  • 1 otázka z oblasti e) doplňkové služby
  • 1 otázka z oblasti f) zásady procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele
 • 2 případové studie (každá s 5 otázkami za 2 body)

Vyhodnocení testu je zdarma.